เคล็ดลับการเลี้ยงลูกสาว

ในสังคมทุกวันนี้ใครที่คิดจะมีครอบครัวสร้างครอบครัวก็คงวิตกกังวลกับการมีลูก เพราะไม่ใช่เพียงแต่ค่าใช้จ่ายที่หนักหน่วงในการเลี้ยงลูกเท่านั้น แต่สภาพสังคมทุกวันนี้ไม่ค่อยปลอดภัยกับเด็ก โดยเฉพาะถ้าใครที่มีลูกสาวความห่วงและกังวลก็จะเกิดขึ้นได้มากกว่ามีลูกชาย เพราะมีสิ่งล่อลวง มีคนไม่ดีมากมายที่เดินปะปนอยู่ในสังคม การเลี้ยงลูกสาวจึงต้องใส่ใจละเอียดอ่อนขึ้น ซึ่งมีเคล็ดลับการเลี้ยงลูกสาวดังนี้
1.ให้ความใกล้ชิด
ลูกสาวต่างกับลูกชายตรงที่คุณพ่อคุณแม่ โดยเฉพาะคุณแม่สามารถดูแลแกได้อย่างใกล้ชิดมากกว่าลูกชาย ลูกสาวมักจะชอบให้พ่อแม่ใกล้ชิดไม่ค่อยมีท่าทีรำคาญหลือปฏิเสธ การเลี้ยงลูกสาวควรมีความใกล้ชิดมาตั้งแต่แรก เมื่อแกเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นความใกล้ชิดนั้นก็จะไม่ดูเป็นเรื่องน่ารำคาญหรือผิดปกติอะไร ทำให้คุณพ่อคุณแม่รู้ความเคลื่อนไหว ร็ปัญฆา สิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกได้ทันเวลา
2.เป็นเพื่อนรู้ใจ
ความเป็นเพื่อนสำคัญมาก ถ้าเราไม่ทำตัวเป็นเพื่อน เข้ากันให้ได้ และลูกสามารถคุยได้ทุกเรื่องลูกจะมีแนวโน้มไปคุยปรึกษาคนอื่นซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคน ๆ นั้นจะดีหรือไม่ ถ้าลูกรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนลูกจะไว้วางใจคุยทุกอย่างได้โดยไม่กลัวถูกตำหนิ ถูกว่า ถูกลงโทษ
3.เชื่อใจอย่ากักขัง
ให้ลูกสาวได้เป็นอิสระบ้างในกรอบและในขอบเขตที่เรามองว่าปลอดภัย อย่ากักขังและห้ามไปเสียทุกอย่าง เพราะถ้าห้ามสักวันเมื่อแกมีโอกาสก็จะเตลิดไกลอันตรายมาก
4.จับจ้องอารมณ์ของลูก
ลูกสาวจะเป็นเพศที่ใช้อารมณ์ความร็สึกสูงด้วยทั้งวัย ฮอร์โมนและสภาพแวดล้อม ดังนั้นเราควรร็อารมณ์ลูก ทำให้ร็จังหวะว่าถ้าอารมณ์ไหนควรพูดกับลูฏอย่างไร ปฏิบัติกับแกอย่างไรจึงจะเกิดผลดี ไม่ใช่ตามอารมณ์พ่อแม่ หรือตามสิ่งอื่นเท่านั้น เพราะหลายครั้งแม้ในจังวหวะที่สมควรจะพูดอะไร ทำอะไรกับลูกแต่ถ้าอารมณ์ลูกไม่พร้อมก็ต้องชะลอไว้ก่อน
5.สอนให้รู้จักคิด
ความคิดเป็นเรื่องที่ควรต้องปลูกฝังแต่เด็ก ให้รู้จักคิด ให้ข้อมูลให้แนวความคิดไว้ เมื่อลูกสาวโตขึ้นก็จะทันคน ร็จักคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจของตนเองได้ดี เรียกได้ว่ามีภูมิคุ้มกันทางความคิดที่ดีก็จะทำให้มีชีวิตและใช้ชีวิตได้ปลอดภัยเอาตัวรอดได้ดีขึ้น