เคล็ดลับจัดการกับความเครียด

ความเครียดเป็นสิ่งที่ไม่มีใครชอบ ไม่มีใครอยากให้เกิดสถานการณ์ความเครียดขึ้นกับตนเองและคนรอบข้าง แต่คนเราคงปฎิเสธไม่ให้ตนเองเครียดไปทั้งหมดทุกเวลา ทุกเรื่องราวคงจะไม่ได้ ทำอย่างไรเมื่อเกิดความเครียดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความเครียดในความคิด ในอารมณ์ เครียดต่อคน แครียดต่อสถานการณ์ เครียดต่อปัญหาหรือสิ่งใดก็ตาม เราจำเป็นต้องมีวิธีรับมือกับความเครียดเพื่อเอาชนะความเครียดให้ได้ เคล็ดลับจัดการกับความเครียดมีดังนี้
1.พักมือจากสิ่งที่เครียด
เมื่อเครียดจัด สิ่งแรกที่ต้องทำคือพัก เดินออกมาจากความเครียดนั้นชั่วคราว คนเราเมื่อเดินเป็นระยะทางนาน ๆ ก็ควรได้พัก เมื่อทำอะไรหนัก ๆ ต้องพักเอาแรง ชีวิตที่เครียดก็ต้องหาทางพักคลายเครียดเสียก่อน จึงจะมีเวลาคิดไตร่ตรอง มีแรงกำลังเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะต่อสู้กับความเครียดต่อไป
2.มีสมาธิแยกอารมณ์กับความคิด
ความเครียดบางครั้งก็มาจากอารมณ์และความร็สึกมากกว่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ความกังวลถึงสิง่ที่จะเกิดล่วงหน้าทำให้จิตใจท้อแท้ หดหู่ มีความทุกข์ แยกความรู้สึกกับความคิดออกจากกันก่อน ลองคิดวิเคราะห์โดยโยนความรู้สึกและอารมณ์ออกไปก็จะผ่ออนคลาย บรรเทาความเครียดลงได้ส่วนหนึ่ง ความคิดก็จะแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ได้หาทางออกให้ปัญหาได้ความเครียดก็จะลดลง อย่ามัดรวมความคิดและความรู้สึกเข้าไว้ด้วยกันจนฉุดรั้งให้เราเครียด
3.หาที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เช่นในสามก๊ก ทุกฝ่ายต่างมีที่ปรึกษาที่ปรึกษาบางครั้งก็เก่งกว่าผู้นำ เมื่อเครียดเราควรมีที่ปรึกษา ไว้ช่วยคิดช่วยวิเคราะห์และยังได้ระบายความในใจถึงสิ่งที่เครียดอยู๋ได้ผ่อนคลายและได้รับคำปลอบใจ ได้ความคิดใหม่ ๆ เพื่อเผชิญกับสิ่งที่ทำให้เครียดนั้น อย่าเครียดอยู่คนเดียว
4.เผชิญหน้าอีกครั้งเมื่อพร้อม
ความพร้อมคือสิ่งสำคัญ ถ้าเอาแต่เครียด ๆ แล้ววิ่งชนก็เหมือนการออกสู๋สนามรบแบบตะลุยดะโดยไม่มีมีแผนและร่างกาย จิตใจอ่อนแอ ดังนั้นเมื่อเครียดจัดเราต้องรอให้ความเครียดผ่อนคลายแล้วจึงเผชิญกับสิ่งที่ทำให้เครียดในเมื่อพร้อม
5.คิดให้หลุดจากปัญหาการคิดให้หลุดจากปัญฆาก็คือ เมื่อเราเผชิญกับปัญหาที่ทำให้เครียด เราต้องคิดให้ละเอียดคิดให้ทะลุ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นหรือต้นตอของปัญหาอยู๋ตรงไหน และมันดำเนินไปอย่างไร วิธีการแก้ไขมีกี่วิธ๊อะไรบ้าง และต้องทำอย่างไรเป็นขั้นตอน จากนั้นให้คิดว่าถ้าแก้ไขได้จะเป็นอย่างไร แต่ถ้าแก้ไขไม่ได้สิ่งที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นคืออะไร เมื่อคิดได้ดังนี้แล้ว ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็รู้แล้ว จึงไม่ต้องไปเครียดกับมัน